ஆட்டோ களவாடப்பட்டு விட்டது

யாழ்ப்பாணம் இராமநாதன் வீதி கலட்டி சந்திக்கு அண்மையில் வீட்டின் முன்னால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த ஆட்டோ 17.03.2017 காலை 9.00 மணிக்கும் 1.00 மணிக்கும் இடைப்பட் நேரத்தில் களவாடப்பட்டுள்ளது.

திறப்பு அற்ற நிலையில் நூதனமான முறையில் இத்திருட்டு இடம்பெற்றுள்ளது.

அன்றாடம் சிறிய வருமானத்தை ஈட்டிவரும் வயோதிபர் ஓருவருடைய இவ்ஆட்டோவை திருடிய கயவர்களை கண்டுபிடிக்க உதவுங்கள்.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*