யாழில் ஐ.எஸ்.ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் ஒருவருக்கு தலை வெட்டி தண்டனை நிறைவேற்றியுள்ளார்கள்

யாழில் ஐ.எஸ்.ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் ஒருவருக்கு தலை வெட்டி தண்டனை நிறைவேற்றியுள்ளார்கள்

 

Facebook Comments

Comments are closed.