வடமராட்சியில் தகுதி இல்லாத தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள்

வடமராட்சியில் றைவ் கிறீன் (Drivegreen) புகை பரிசோதனை நிலையங்களில் வேலை செய்யும் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்களால் வாகன உரிமையாளர்கள் பல அசௌக்கியங்களுக்கு ஆளாக்க படுகின்றார்கள்்

எந்தவித தகுதியும் இல்லாத தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் பரிசோதனைகள் ஏதுமின்றி வாகனங்களை இயக்க சொல்லிவிட்டு எரிபொருள் கூட போகிறது , உராய்வுநீக்கி கூட போகிறது, timeing , செயின் அடிக்கிறது , Rings அடிக்கிறது என்று திருப்பி அனுப்பிவிடுகின்றார்கள்.

கூடுதலாக மோட்டார் சைக்கிள் திருத்துமிடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் புகை பரிசோதனை நிலையங்கள் உள்ளது.

இப்படி அனுப்பப்படும் மோட்டார் சைக்கிள்கள் பக்கத்திலேயே திருத்தப்படுகிறது.

மோட்டார் சைக்கிள் திருத்தினர்கள் லஞ்சம் கொடுக்கிறார்களா?

அல்லது தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் வாங்குகின்றார்களா?

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*