உயி­ரு­டன் இருக்­கும்­போது வந்து பார்க்­காத உற­வு­கள் செத்­த­வீட்­டுக்­கும்வேண்­டாம்

உயி­ரு­டன் இருக்­கும்­போது எம்மை வந்து பார்த்து ஆறு­தல் கூறாத எமது உற­வு­கள் நாம் இறந்த பின்­னர் இறப்­புச் சடங்­கு­க­ளில் ஏன் கலந்து கொள்­கின்­றார்­கள்? இவ்­வாறு கைதடி அரச முதி­யோர் இல்­லத்­தில் தங்­கி­யி­ருக்­கும் முதி­ய­வர்­கள் மன­வே­த­னை­யு­டன் கேட்­கின்­ற­னர்.

முதி­யோர் இல்­லத்­தில் நேற்­று­முன்­தி­னம் முதி­யோர்­க­ளுக்­கான இணக்­க­சபை ஆரம்­ப நிகழ்வு இடம்­பெற்­றது. இந்த நிகழ்­வில் முதி­ய­வர்­கள் தமது ஆதங்­கத்தை வெளிப்­ப­டை­யாக கவ­லை­யு­டன் இல்ல அத்­தி­யட்­ச­கர் முன்­னி­லை­யில் தெரி­வித்­த­னர்.

இந்த முதி­யோர் இல்­லத்­தில் நாங்­கள் பல ஆண்­டு­கா­ல­மாக நோய்­வாய்ப்­பட்ட நிலை­யில் இருந்­தி­ருக்­கி­றோம் .ஒரு நாள் நாங்­கள் இறக்­கத்­தான் போகி­றோம். நாங்­கள் இறந்­தால் எமது உற­வு­க­ளுக்கு அறி­விக்­கா­தீர்­கள். எமது உடலை அரச செல­வில் தக­னம் செய்­யுங்­கள்.

நாங்­கள் உயி­ரு­டன் தற்­போது இருக்­கும் போது­எ­மது உற­வு­கள் எம்மை வந்து பார்க்­கி­றார்­களா? ஆறு­தல் கூறு­கி­றார்­களா? அவர்­கள் இந்­தப் பக்­கம் வரு­வ­தில்லை. நாங்­கள் உயி­ரு­டன் இருக்­கி­றோமா இல்­லையா என்­பது பற்றி அவர்­க­ளுக்கு தெரி­யாது. இறந்­த பின்­னர் இறப்­புச் சடங்­கு­க­ளில் கலந்து கொண்டு கண்­ணீர் விடு­வ­தில் எவ்­வித பய­னும் இல்லை.

என்று முதி­ய­வர்­கள் சிலர் உற­வு­களை தேடி மன உலைச்­ச­லு­டன் தெரி­வித்­த­னர். முதி­ய­வர்­க­ளின் இந்த ஆதங்­கத்தை கேட்­ட­றிந்த இல்ல அத்­தி­யட்­ச­கர் த.கிரு­பா­க­ரன் முதி­ய­வர்­க­ளின் இப்­ப­டி­யான மன உலைச்­ச­லுக்கு உரிய ஆறு­தல் நட­வ­டிக்கை மேற்­கொள்­ளப்­ப­டும் – என்­றார்.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*