தீவகத்தை துப்புரவு செய்யும் மாணவர்கள்

பாடசாலைகளிலும் டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மாணவர்கள் , பாடசாலையில் வழமையான கல்விச்செயற்பாடுகளுக்குப் பதிலாக தீவகத்தை மாணவர்கள் துப்புரவு செய்யும் நடவடிக்கையில்….

இந்த மாணவருக்கு உதவ விரும்புவோர் எம்மை தொடர்புகொண்டால் நாம் அவர்களுக்கு படிக்க கொப்பி , பேனை , பென்சில் நீங்களாகவே கொடுத்து உதவ ஏற்பாடு செய்து தருவோம்.

இந்த மாணவருக்கு உதவ விரும்புவோர் எம்மை தொடர்புகொண்டால் நாம் அவர்களுக்கு படிக்க கொப்பி , பேனை , பென்சில் நீங்களாகவே கொடுத்து உதவ ஏற்பாடு செய்து தருவோம்.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*