வேலணை சிற்பனை வீதியின் இன்றைய நிலை

வேலணை சிற்பனை வீதியின் இன்றைய நிலை நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் தினமும் பயணம் செய்யும் வீதியின் அவல நிலை.

கடந்த காலங்களில் ஆட்சி அதிகாரங்களில் இருந்தவர்களின் அலட்சியம் பாராமுகம் காரணமாக புறக்கணிக்கப்பட்ட எமது பிரதான வீதியே இது வங்களாவடிச் சந்தியில் இருந்து சிற்பனை முருகன் ஆலயம் முடிப்பிள்ளையார் கோயில்.

வேலணை மேற்கு நடராஜவித்தியாலயம் புளியங்கூடல் கிராமம் போன்றவற்றிற்கு மக்கள் பயணம் செய்யும் பிரதான பாதையாக இதுவே காணப்படுகின்றது.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*