பூர்வீக நாகர்கோவில் குடிகளின் ‘நாள்வலை’ நாள்

பூர்வீக நாகர்கோவில் குடிகளின் அற்புதமான அழகான வாழ்வியலைச் சொல்கின்ற ஒரு நாளாக ‘நாள்வலை’ நாள் உருவகப்படுத்தப்படுகிறது.

தைப்பொங்கல் முடிந்ததும் நாகர்கோவில் மீனவர்கள் கடலிற்குச் சென்று மீன்பிடிப்பதை நிறுத்திவிடுகிறார்கள். (கடலுக்குள் இறங்குவதில்லை என குறிப்பிடுகிறார்கள்).

சுமார் இரு வாரங்களின் பின் நல்லநாள் ஒன்றில் பூர்வீக நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் ஒன்றுகூடி வலை உரிமையாளர்கள் அல்லது படகு உரிமையாளர்களின் பெயர்களை சீட்டுக்களில் எழுதி, திருவுளச்சீட்டு மூலம் ஒரு நபரை தெரிந்தெடுக்கிறார்கள்.

அந்நபரே அவ்வருடத்துக்குரிய ‘நாள்வலைக்காரன்’. கிராமத்தின் சகல நிகழ்வுகளிலும் அவரிற்கு முன்னுரிமையும், சிறப்பும் அளிக்கப்படுகிறது. சிறிதளவு அதிகாரமும் கொடுக்கப்படுகிறது.

மறுநாள் அல்லது ஓரிரு நாட்களின் பின் அவ்வருடத்துக்குரிய தொழிலைத் தொடங்கும் நல்ல நாள் குறிக்கப்படுகிறது. அந்நாள் ‘நாள்வலை நாள்’ என அழைக்கப்படுகிறது.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*