யாழ்ப்பாண முருங்கை காயின் சுவையே தனிதான்

யாழ்ப்பாண முருங்கை காயின் சுவையே தனிதான்.

அதுவும் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி கத்தரி சேர்த்த பிரட்டல் கறியின் சுவையும் மணமும் பசி இல்லாதவனையும் நாவூற வைக்கும்.

மாரி காலத்தில் பூக்கள் உதிர்ந்ததால் சில காலமாக முருங்கை காய்க்கு இங்கு சரியான தட்டுப்பாடு.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 241

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*