இலங்கையின் பணத்தில் துன்னாலை வல்லிபுர ஆழ்வார்

இலங்கையின் பணத்தில் துன்னாலை வல்லிபுர ஆழ்வார்.

இலங்கையின் பணத்தில் துன்னாலை வல்லிபுர ஆழ்வார் படம் இடம்பிடித்துள்ளது.

வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலயத்தின் வடகிழக்கு திசையில் ஆணந்தன் மடம் என் ற ஒரு மடம் உண்டு.

குறித்த மடம் இருந்த இடத்தில் புத்தர் கோவில் இருந்தது.

குறித்த நிலத்தில் தற்போது மடம்கட்டி வைத்துள்ளார்கள்.

தற்போது முதன் முறையாக துன்னாலை வல்லிபுர புத்தர் ஆலயத்தில் உள்ள இந்து ஆலயம் இலங்கையின் புதிய பணத்தில் சேர்க்கபட்டுள்ளது.

Facebook Comments

There is no ads to display, Please add some
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*