அழகிய, தத்ரூபமான கருங்கல், வெண்கல சிற்ப நிலையம் நாவற்குழியில்

அழகிய, தத்ரூபமான கருங்கல், வெண்கல மற்றும் சீமேந்துச் சிலைகள் செய்யும் இந்த சிற்ப நிலையம் நாவற்குழியில் அமைத்துள்ளது …

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*