தீவுப்பகுதியில் கடும் வரட்சிக்கு பின்னர் நல்லதொரு மழைவீழ்ச்சி !!

தீவுப்பகுதியில் பலபகுதிகளிலும் கடும் வரட்சிக்கு பின்னர் மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இன்று நல்லதொரு மழைவீழ்ச்சி !!

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*