கனடா சென்ற டாக்குத்தரும் – வெளிச்ச பம்மாத்துகளின் வெடியும்!!

இந்த அறுவைச் சிகீட்ஸை டாக்குத்தர் இனிமேலே யாழ்ப்பாணத்து மக்களுக்கு இலவச அறுவை சிகீட்ஸை செய்வாராம்.. என்று கனடாவுக்கு அவரைக் கூப்பிட்டு பணம் சம்பாதிக்கும் ஒரு பேப்பர்காரர் அறிக்கை விட்டிருக்கினம்.

இந்த டாக்குத்தர் இனிமேலே கண்டிக்கோ கொழும்புக்கோ யாரும் இலவச அறுவை சிகிட்டிசைக்கு போக்கவேண்டியதில்லை- நாங்கள் யாழில் இலவசமாக செய்வோம் என சொன்னாரா??

கனடாவில் பேட்டி ஏதும் கொடுத்தாரா??

குருவி சுத்துமாத்துகளின் மேடைகளில் சொன்னாரா??

அல்லது யாழ்ப்பாணத்தில் ஊடகங்கள் யாரிடமாவது சொன்னாரா?

அல்லது கனேடிய தமிழர்களது ஊடகங்களில் செவ்வி ஏதும் கொடுத்தாரா? என்றால் இல்லவே இல்லை!!

யாழ்ப்பாணத்தில் யாரவது நோயாளிகள் இருதய அறுவை சிகிட்சைக்கு சென்றால் இந்த கனடா சென்ற வைத்தியர் உட்பட பல டாக்குத்தர்மார் முதலில் நோயாளிகளிடம் கேட்க்கும் கேள்வி வெளிநாட்டு உதவி ஏதும் இருக்க என்பதுதானாம்.

இருந்தால் தம்மிடம் பிறைவற்றுக்கு வாங்கோ என்பினமாம். வெளிநாட்டு உதவி எல்லை எனில். நீங்கள் வெய்ட்டிங் லிஸ்டில் இருக்க வேணும் போய்ட்டு வாங்க என்பினமாம்.

இப்படி ஒரு நிலைப்பாடுதான் யாழில் இருக்கிறது என்பது வெளிப்படை.

கனடாவிலை விருது கொடுக்கிறோம் என்று இவரை கூப்பிட்டு புதிய வெளிச்சம் – குருவி இரவு என கதை விட்டு காசு சேர்க்கிறவை கண்டிக்கோ கொழும்புக்கோ யாரும் போகத்தேவையில்லை இனிமேலே யாழில் இலவசமாக இந்த வைத்தியர் அறுவை சிகீட்ஸை செய்வார் என அவர்மூலம் ஒரு பகிரங்க அறிக்கை விடச் செய்ய முடியுமா??

வாத்திமாரையும் டாக்குத்தர் மறையும் இந்தியாவிலிருந்து வசீகர பேச்சாளர்களையும் கொண்டுவந்து கனடா தமிழர்களை ஏமாத்தும் இந்தக் கூட்டத்தரிடம் நாம் கேட்பது.. உங்களது வெளிச்சம் மின்னொளி பிரகாசிக்கும் நகர்ப்புறங்களில் மட்டுமே வலம் வருகிறது ஏன்??

போரால் பாதிக்கப் பட்டு இன்றுவரை தலை தூக்கமுடியாது தவிக்கும் கிராமத்து மக்களுக்கு உங்களது வெளிச்சத்தை காட்டமுடியுமா??

உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் தரும் வர்த்தக பெருமக்களிடம் ஒரு கேள்வி – உங்களது ஸ்பொன்சார் பணம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் புண்ணியம் சேரும் வகை அது சார்ந்து சேவையாற்றும் பலரது கரங்களையும் பலப் படுத்துங்கள் – சுத்து மாத்துகளிடம் உங்களது பணத்தை தானம் பண்ணுவதாக ஏமாறாதீர்கள் – சிந்திப்பீர் பாத்திரமறிந்து பிச்சையிடுவீர்.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 303

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*