யாழ்பாணத்தின் முதலாவது காகித உற்பத்தித் தொழிற்சாலை

IBC தமிழின் முதலீட்டில் யாழ்பாணத்தின் முதலாவது காகித உற்பத்தித் தொழிற்சாலை எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மதம் 22ம் திகதி திறந்துவைக்கப்பட இருக்கிறது.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 352

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*